[Hoạt Động Ngày 23/09] Vương Giả Tranh Hùng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Vương Giả Tranh Hùng với các nội dung chính như sau:

Vương Giả Tranh Hùng

    • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 23/09/2016.
    • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top