[Hoạt Động Ngày 28/09] Khai Chân Nguyên

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Khai Chân Nguyên với nội dung chính như sau:

Khai Chân Nguyên

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 28/09/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Thuộc Tính

  • Tấn Công : + 1.000.000
  • Phòng Thủ : + 1.000.000
  • Tầng Võ : +5

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top