[Hoạt Động Ngày 30/09] Cuối Tháng 09

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt hoạt động Cuối Tháng 09 với nội dung chính như sau:

Cuối Tháng 09

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 30/09/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top