[Hoạt Động ] Ưu Đãi Mỗi Ngày

 • Nội dung hoạt động:
  • Chương trình ưu đãi mỗi ngày bắt đầu từ ngày 《13》 và ngày 《14》tháng 4/2016. Quý nhân sĩ sẽ nhận được các ưu đãi vé vàng vô cùng hấp dẫn. Ưu đãi từ 50% lên đến 200% vé vàng khi tham gia hoạt động 《Ưu Đãi Mỗi Ngày》

Ưu Đãi Ngày 13/04/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 200 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 8
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 15
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 4000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 36
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 60
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng

Ưu Đãi Ngày 14/04/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 16
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 56
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 9000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 63
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 15.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 165
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng

Như vậy, với lượng Vé Vàng ưu đãi đặc biệt từ 50% đến 200% chỉ được áp dụng trong 2 ngày 13 và 14/04/2016 này là cơ hội để quý Nhân Sĩ tham gia.

Chúc các quý Nhân Sĩ Võ Lâm Chi Mộng vui vẻ trong thế giới Võ Lâm.

Top