[Hoạt Động Ưu Đãi] Ngày 02/06

Hoạt Động Ưu Đãi Mỗi Ngày: Ngày 02/06/2017

 • Hoạt động sẽ được cập nhật hằng ngày lúc 00:02 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 500 vàng.
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 850
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2000 vàng.
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 2.550
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5000 vàng.
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 5.100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng.
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 8.500
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng.
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 34.000

Tính chất: khóa

 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 60.000 vàng.
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 51.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 90.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 51.000
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Top