[Hoạt Động Ưu Đãi] Ngày 19/05

Hoạt Động Ưu Đãi Mỗi Ngày: Ngày 19/05/2016

 • Hoạt động sẽ được cập nhật hằng ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 500 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 35
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Bùa Cường Hóa 10
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa vũ khí Thần Binh
Thẻ Ngũ Sắc 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: thẻ nguyên liệu đặc biệt, dùng để đổi các nguyên liệu nâng cấp các công pháp và tính năng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 105
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Bùa Cường Hóa 20
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa vũ khí Thần Binh
Bảo Thạch Hoàn Mỹ 3
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: mở ra nhận được 1 trong 3 loại Bảo Thạch Hoàn Mỹ
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 210
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Bùa Cường Hóa 50
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa vũ khí Thần Binh
Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dành cho cao thủ cấp trên 150. Lĩnh ngộ trực tiếp tăng ngay 1 đẳng cấp nhân vật
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 350
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Bùa Cường Hóa 50
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa vũ khí Thần Binh
Bôn Ngưu Đơn vlcm_bonnguudon 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: Nhấp đôi dùng, tấn công +1.000.000, phòng thủ + 1.000.000, sinh lực + 3.000.000 võ công + 10 tầng
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 1400
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Bùa Cường Hóa 250
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa vũ khí Thần Binh
Phong Ảnh Kiếm   1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: vũ khí thần binh, mang vào sẽ gia tăng công lực cho nhân vật
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 60.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 2100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Bùa Cường Hóa 500
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa vũ khí Thần Binh
Mảnh Đỉnh Phong 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: kết hợp đủ 9 mảnh để đổi thú cưỡi Đỉnh Phong
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 90.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
100 Vé Vàng 2100
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để mua vật phẩm trong Tiền Trang – Chi Mộng
Bùa Cường Hóa 500
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: dùng để cường hóa vũ khí Thần Binh
Hỏa Long Huyết vlcm_hoalonghuyet 1
 • Tính chất: khóa
 • Công dụng: khi sử dụng sẽ tăng 68.888.888 điểm sinh lực. Có thể sử dụng 10 viên
Top