[Hoạt động V261] Cập nhật hoạt động Phu Thê Ngày 17/10/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để tạo điều kiện tham gia hoạt động Phụ Thê Đồng Lòng được tham gia sôi nổi hơn, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng sẽ tiến hành điều chỉnh lại công thức đổi của hoạt động.

Hiện tại hoạt động Phu Thê đã được cập nhật lại với các công thức đổi (mới) như sau :

Mong rằng với việc cập nhật lại số lượng đổi của các công thức trong hoạt động Phu Thê Đồng Lòng sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn trong những ngày tiếp theo của V261.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top