[Hoạt Động V262] Khai Chân Nguyên - Ngày 26/10/2016

Khai Chân Nguyên : Ngày 26/10/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Chiếu Kinh 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Chiếu Kinh 6
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 3.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Dịch Cân Kinh 6
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm 6
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 7.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công 6

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 9.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Chiếu Kinh 6

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 11.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Dịch Cân Kinh 6

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 13.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm 6
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 15.888 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công 6
 • Tính chất: khóa
Top