[Hoạt Động V263] Long Tinh - Ngày 31/10/2016

Long Tinh : Ngày 31/10/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp bất kỳ
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 5
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 5
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 4.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 15
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 15

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 8.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 15

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 15

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 12.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 15
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 15.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Long Tinh 30
 • Tính chất: khóa
Top