[Hoạt Động V263] Rèn Thần Binh - Ngày 03/11/2016

Rèn Thần Binh : Ngày 03/11/2016

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 800 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Đá Rèn Thần Binh 3
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Đá Rèn Thần Binh 9 Sao 1
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 7000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Đá Rèn Thần Binh 10 Sao 1
  • Tính chất: khóa
Top