[Hoạt Động V265] Bát Quái Võ Thần Thuẫn - Hoạt động 7 Ngày

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Bát quái đại diện cho hình ảnh các sức mạnh và hiện tượng trong tự nhiên. Bao gồm Thiên, Trạch, Hỏa, Lôi, Phong, Thủy, Sơn, Địa. Vì vậy Bát Quái Võ Thần Thuẫn là trang bị mang sức mạnh thiên tượng. Giúp cho các cao thủ nâng cao khả năng phòng thủ từ các sức mạnh thiên tượng.

Bát Quái Võ Thần Thuẫn

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 ngày 11/11/2016 đến 23:59 ngày 17/11/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng (có tích lũy) tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top