[Hoạt Động V265] Thú Cưỡi Thần Đơn (Cực) - Ngày 17/11/2016

Thú Cưỡi Thần Đơn - Cực : Ngày 17/11/2016

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi (Cực) 3
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi (Cực) 3
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 3000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi (Cực) 3
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 4.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi (Cực) 3
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi (Cực) 3

Tính chất: khóa

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi (Cực) 3

Tính chất: khóa

Top