[Hoạt Động V266] Đột Phá Võ Công - Ngày 24/11/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Các nhân sĩ trong thời gian từ 00:01 ngày 24/11/2016 đến 23:59 ngày 24/11/2016 nạp Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng theo các mức sau sẽ có thể nhận được những nguyên liệu quý hiếm, đột phá võ công

Đột Phá Võ Công

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 24/11/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng (có tích lũy) tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top