[Hoạt Động V266] Lục Mạch Kiếm - Hoạt động 7 Ngày

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Lục mạch thần kiếm danh xưng " Thiên hạ đệ nhất kiếm " là một trong một loại võ công bí truyền của nước Đại Lý và chỉ những người thuộc Thiên Long tự mới được truyền dạy và Đoàn Dự là người duy nhất có thể lãnh ngộ trọn vẹn cả 6 mạch kiếm khí.

Lục Mạch Kiếm

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 ngày 18/11/2016 đến 23:59 ngày 24/11/2016.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng (có tích lũy) tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top