[Hoạt Động V266] Tầm Sư Học Đạo - Ngày 20/11/2016

Tầm Sư Học Đạo : Ngày 20/11/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 500 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Gói Quà Tầm Sư 1
  • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Huân Chương Tầm Sư 2016 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Danh Hiệu Giải Nguyên 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Lục Mạch Kiếm 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 8.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Càn Khôn Bí Kỹ 1

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Mảnh Đỉnh Phong 1

Tính chất: khóa

Thuộc Tính

Huân Chương Tầm Sư 2016

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcKích Hoạt Ẩn
0 600.000 600.000 600.000
1 900.000 900.000 900.000
2 1.200.000 1.200.000 1.200.000
3 1.500.000 1.500.000 1.500.000
4 1.800.000 1.800.000 1.800.000
5 2.100.000 2.100.000 2.100.000  
6 2.500.000 2.500.000 2.500.000  
7 3.100.000 3.100.000 3.100.000  
8 3.800.000 3.800.000 3.800.000  
9 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Tất Cả Võ Công +10
10 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Sinh Lực + 10.000.000

Danh Hiệu Giải Nguyên

Tấn Công : 5.000.000

Phòng Thủ : 5.000.000

Bạo Kích : 500.000

Né Tránh : 500.000

Sinh Lực : 20.000.000

Càn Khôn Bí Kỹ

Tấn Công : 8.888.888

Phòng Thủ : 8.888.888

Sinh Lực : 18.888.888

Tầng Võ : 18 Tầng

Chúc Quý Nhân sĩ có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top