[Hoạt Động V267] Lục Mạch Kiếm - Ngày 25/11/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Lục mạch thần kiếm danh xưng " Thiên hạ đệ nhất kiếm " là một trong một loại võ công bí truyền của nước Đại Lý và chỉ những người thuộc Thiên Long tự mới được truyền dạy và Đoàn Dự là người duy nhất có thể lãnh ngộ trọn vẹn cả 6 mạch kiếm khí.

Lục Mạch Kiếm

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 25/11/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top