[Hoạt Động V268] Đỉnh Phong Thần Thú Ngày 02/12/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đỉnh Phong Thú là loài thú có các quyền năng vô hạn. Đỉnh Phong Thần Thú có 4 hình dạng khác nhau, mỗi thần thú đều sở hữu một sức mạnh riêng – một vùng đất cai trị riêng. Đỉnh Phong Thần Thú ngự trị muôn loài, sức mạnh Vô Song.

Đỉnh Phong Thần Thú

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 02/12/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top