[Hoạt Động V268] Thất Sắc Hồ Lô - Ngày 08/12/2016

Thất Sắc Hồ Lô : Ngày 08/12/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hồ Lô Đỏ 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hồ Lô Cam 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 3.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hồ Lô Vàng 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 4.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hồ Lô Lục 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hồ Lô Xanh 1

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hồ Lô Lam 1

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 7.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Hồ Lô Tím 1

Tính chất: khóa

Top