[Hoạt Động V268] Thiên Tượng - Ngày 05/12/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Thiên Tượng luôn xuất hiện với những điểm báo trước với những biến động lớn. Dạo gần đây Thiên Tượng lại bắt đầu xuất hiện với những lời đồn đại về sức mạnh của một bộ huân chương có sức mạnh của đất trời và chính những bảo vật ấy đã tạo nên Thiên Tượng. Các vị Anh hùng hãy mau chống điều tra.

Thiên Tượng

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 05/12/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top