[Hoạt Động V269] Long Tinh Chương - Ngày 12/12/2016

Long Tinh Chương : Ngày 12/12/2016

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 600 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Đột Phá Võ Công 50
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Giáng Long Chương 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 4.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Chương 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Vũ Long Chương 1
 • Tính chất: khóa
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 8.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Vân Long Chương 1

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Mảnh Đỉnh Phong 1

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Tinh Tủy Đông Tà 1

Tính chất: khóa

 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 150.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Quỷ Bát Trận 1

Tính chất: khóa

Top