[Hoạt Động V270] Đỉnh Phong Phi Thăng - Ngày 21/12/2016

Đỉnh Phong Phi Thăng : Ngày 21/12/2016

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 5.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Mảnh Đỉnh Phong 1
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Mảnh Đỉnh Phong 1
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Mảnh Đỉnh Phong 3
  • Tính chất: khóa
Top