[Hoạt Động V271] Phi Long Tinh - Ngày 29/12/2016

Phi Long Tinh : Ngày 29/12/2016

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh 20
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 2.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh 20
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh 80
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 10.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh 100
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Phi Long Tinh 500
  • Tính chất: khóa
Top