[Hoạt Động V272] Đào Hoa Tửu - Ngày 30/12/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Những năm sống ẩn dật trên Đảo Đào Hoa cùng với niềm tiếc thương vợ vô hạn, Hoàng Dược Sư đắm mình vào võ học và nghiên cứu công thức làm rượu Đào Hoa để bầu bạn với chính mình. Vì thế ngoài Ngọc Tiêu thì rượu Đào Hoa là vật luôn theo ông những lúc rời đảo.

Đào Hoa Tửu

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 30/12/2016.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top