[Hoạt Động V274] Cường Hóa Chi Thần - Ngày 17/01/2017

Cường Hóa Chi Thần : Ngày 17/01/2017

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1.200 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 260
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 3.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 440
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 900

Tính chất: khóa

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 9.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 950

Tính chất: khóa

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 15.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 1.360
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 6.800
  • Tính chất: khóa
Top