[Hoạt Động V275] Giáng Long Siêu Cấp - Ngày 23/01/2017

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Giáng Long Siêu Cấp có tất cả 2 bảo vật thần bí bao gồm Giáng Long Thần Kiếm và Giáng Long Giới Chỉ. Những bảo vật này mang sức mạnh của Thần Long. Đây vốn là những trang bị hiếm có chốn Võ Lâm. Thân mời Quý Nhân sĩ tham gia hoạt động để có cơ hội sở hữu được những bảo vật thần bí này.

Giáng Long Siêu Cấp

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 23/01/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top