[Hoạt Động V276] Đằng Thiên Vũ - Ngày 27/01/2017

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Đằng Thiên là một trong các cảnh giới thượng thừa của khinh công. Đằng Thiên còn được xem là danh hiệu dành riêng cho các bậc cao nhân ở bởi lẽ để đạt đến cảnh giới ấy không chỉ võ công cao cường mà còn phải có tư chất đặc biệt trong việc lĩnh ngộ võ học mới có thể lĩnh ngộ

Đằng Thiên Vũ

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 27/01/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top