[Hoạt Động V276] Đào Hoa Tửu - Ngày 28/01/2017

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Những năm sống ẩn dật trên Đảo Đào Hoa cùng với niềm tiếc thương vợ vô hạn, Hoàng Dược Sư đắm mình vào võ học và nghiên cứu công thức làm rượu Đào Hoa để bầu bạn với chính mình. Vì thế ngoài Ngọc Tiêu thì rượu Đào Hoa là vật luôn theo ông những lúc rời đảo.

Đào Hoa Tửu

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 28/01/2017.

Thiên Thạch - Bí Kíp Bát Trận

Sau khi nhân vật đã sử dụng Bí Kíp Bát Trận - sự kiện ngày 20/01/2017, nhân vật có thể sử dụng Thiên Thạch để tăng thuộc tính của nhân vật

Thuộc Tính Cộng Thêm

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõLực Chiến
5.000.000 5.000.000 25.000.000 50 200.000

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top