[Hoạt Động V277] Hùng Kê Quyền - Ngày 03/02/2017

Hùng Kê Quyền

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 03/02/2017.

Thần Binh Mới - Hùng Kê Kiếm

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tất cả tầng võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Hùng Kê Kiếm - Khi chiến đấu có xác suất kích hoạt kỹ năng. Đối phương trúng phải sẽ biến đổi hình dạng và mất hoàn toàn thể lực trong 5 giây. Thời gian chờ 180 giây

Cường Hóa

Sử dụng Long Thần Thạch hoặc Bùa Cường Hóa.

    • Sử dụng Long Thần Thạch: khi cường hóa thất bại sẽ giảm cấp sao của trang bị
    • Sử dụng Bùa Cường Hóa: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top