[Hoạt Động V278] Cường Hóa Chi Thần - Ngày 14/02/2017

Cường Hóa Chi Thần : Ngày 14/02/2017

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 1.200 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 520
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 3.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 880
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 6.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 1.300

Tính chất: khóa

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 9.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 1.300

Tính chất: khóa

  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 15.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 2.720
  • Tính chất: khóa
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần với mức nạp 30.000 vàng
Tên vật phẩmHình ảnhSố lượngMô Tả
Bùa Cường Hóa 13.600
  • Tính chất: khóa
Top