[Hoạt Động V288] Thần Phong - Ngày 27/04/2017

Thần Phong

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 27/04/2017.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top