[Hoạt Động V289] Đằng Thiên Dực - Ngày 30/04/2017

Đằng Thiên Dực

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 30/04/2017.

Thuộc Tính Địa Thạch

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõLực Chiến
5.000.000 5.000.000 25.000.000 50 200.000

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top