[Hoạt Động V289] Linh Đơn Trân Phẩm - Ngày 29/04/2017

Linh Đơn Trân Phẩm

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 29/04/2017.

Thuộc Tính Linh Xà Độc

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
10.000.000 10.000.000 100.000.000 100

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm thật tuyệt cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top