[Hoạt Động V289] Ngũ Độc Thánh Trận - Ngày 28/04/2017

Ngũ Độc Thánh Trận

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 28/04/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top