[Hoạt Động V289] Tương Dương Đối Quyết - Ngày 02/05/2017

Tương Dương Đối Quyết

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 02/05/2017.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top