[Hoạt Động V290] Đằng Thiên Dực - Ngày 07/05/2017

Đằng Thiên Dực

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 07/05/2017.

Thuộc Tính Địa Thạch

Tấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng VõLực Chiến
5.000.000 5.000.000 25.000.000 50 200.000

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top