[Hoạt Động V293] Cuối Tháng 05 - Ngày 31/05/2017

[Mới] Huân Chương Cuối Tháng 05

Tham gia hoạt động đặc biệt để có thể nhận được

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
1.000.000 1.000.000 3.000.000.000  500
Trung 1.500.000 1.500.000 4.000.000.000 1.000
Cao 2.000.000 2.000.000 5.000.000.000 2.000
Đỉnh 5.000.000 5.000.000 6.000.000.000 4.000
Vô Thượng 100.000.000 100.000.000 20.000.000.000 8.000

Cuối Tháng 05

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 đến 23:59 ngày 31/05/2017.
  • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ các mức nạp tương ứng tại hoạt dộng sẽ nhận được các phần hấp dẫn

  • Lưu Ý : Hoạt động được tính tích lũy từ 00:01 ngày 01/05/2017 đến 23:59 ngày 31/05/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top