[Hoạt động V295] Cửa Hàng Chiến Quyết Ngày 14/06

Cửa Hàng Chiến Quyết

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 14/06/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng số vàng tích lũy nạp trong ngày để đổi các phần thưởng có tại hoạt động.

- Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính mức tích lũy tối đa là 200.000 điểm.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top