[Hoạt Động V295] Ngũ Độc Thánh Trận - Ngày 09/06/2017

Ngũ Độc Trận

  • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:01 đến 23:59 ngày 09/06/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top