[Hoạt động V296] Cửa Hàng Chiến Quyết Ngày 21/06

Cửa Hàng Chiến Quyết

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 21/06/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng số vàng tích lũy nạp trong 1 ngày để đổi các phần thưởng có tại hoạt động.

- Lưu Ý: Hoạt động chỉ tính mức tích lũy tối đa là 200.000 điểm.

ĐiểmVật Phẩm
1.500 Tinh Tú Trận Tàng Chương*10(Khóa)
600 Kim Cách Hộ Thuẫn*1 (Khóa)
500 Phi Long Tinh*10 (Khóa)
250 Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)
200 Thiên Thạch*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top