[HOT !!!] Giới Thiệu Bộ Huân Chương Long Tinh

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ bộ Huân Chương Mới - Long Tinh với các nội chung chính như sau:

Bộ Huân Chương Long Tinh

Bộ Huân Chương Long Tinh có tổng cộng 4 Huân Chương bao gồm:

Giáng Long Chương

Phi Long Chương Chương

Vũ Long Chương Chương

Vân Long Chương Chương

Các Huân Chương có tại hoạt động Long Tinh Chương (đang được diễn ra tại hoạt động Long Tinh Chương trong V269 - Lễ Hội Mùa Tuyết).

Mỗi Huân chương đều có các thuộc tính tăng theo mỗi cấp với bảng thuộc tính như sau:

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcTầng Võ
0 200.000 200.000 600.000
1 300.000 300.000 900.000
2 400.000 400.000 1.200.000
3 500.000 500.000 1.500.000
4 600.000 600.000 1.800.000
5 700.000 700.000 2.100.000
6 800.000 800.000 2.400.000
7 1.000.000 1.000.000 3.000.000
8 1.500.000 1.500.000 4.500.000 8
9 2.000.000 2.000.000 6.000.000 9
10 5.000.000 5.000.000 2.000.000.000 10

Cường Hóa

- Sử dụng Long Thần Thạch hoặc Bùa Cường Hóa để có thể Cường hóa các Huân chương từ 0 Sao lên 10 Sao.

--> Dùng Long Thần Thạch: khi cường hóa thất bại, số sao sẽ bị giảm.

--> Dùng Bùa Cường Hóa: khi cường hóa thất bại, số sao vẫn sẽ được giữu nguyên.

Nay Kính báo

Top