[HOT] Hoạt động Hào Khí Trời Nam

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện - Hào Khí Trời Nam với nội dung chính như sau:

Hào Khí Trời Nam

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 30/04/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Hào Khí khi tích lũy đủ 2.000 vàng.

Thuộc Tính Danh Hiệu

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
20.000.000 20.000.000 500.000 500.000 50.000.000 20

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Quà Khai Chiến khi tích lũy đủ 4.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Quà Hùng Tráng khi tích lũy đủ 6.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Huyền Thiết Chi Tinh khi tích lũy đủ 15.000 vàng.

- Nguyên liệu chính để kích hoạt tính năng Đồ Long Đao

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top