[HOT] Hoạt động Vinh Quang

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện - Vinh Quang với nội dung chính như sau:

Vinh Quang

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 01/05/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Lao Động - Hăng Say khi tích lũy đủ 2.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Lao Động - Đoàn Kết khi tích lũy đủ 4.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Lao Động - Sáng Tạo khi tích lũy đủ 6.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Lao Động - Tài Năng khi tích lũy đủ 8.000 vàng.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được Tử Hỗn Nguyên Phủ khi tích lũy đủ 20.000 vàng.

Chi tiết xem tại: [Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V289

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top