[HOT] Quà Ngày 26/05/2017

Quý Nhân sĩ thân mến,

Thân mời Quý Nhân sĩ cùng Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng tham gia hoạt động Quà Ngày 26/05 với các phần quà vô cùng hấp dẫn với nội dung chi tiết của hoạt động như sau...

Thời Gian

  • Thời gian tích lũy: Từ 00:01 đến 23:59 ngày 26/05/2017.
  • Thời gian nhận Quà : Từ 10:00 đến 23:59 ngày 26/05/2017.
  • Nhận quà tại cổng 360game.vn mục code Vip.
  • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần

Gói Quà Thánh Hạt Trảo

Quý Nhân sĩ sẽ nhận được 10 Gói Quà Thánh Hạt Trảo khi tích lũy nạp đủ 3.000 vàng

Gói Quà Ngọc Thiềm Tiên

Quý Nhân sĩ sẽ nhận được 10 Gói Quà Ngọc Thiềm Tiên khi tích lũy nạp đủ 7.000 vàng

Gói Quà Linh Xà Đảm

Quý Nhân sĩ sẽ nhận được 10 Gói Quà Linh Xà Đảm khi tích lũy nạp đủ 9.000 vàng

Gói Quà Phong Ngô Thích

Quý Nhân sĩ sẽ nhận được 10 Gói Quà Phong Ngô Thích khi tích lũy nạp đủ 11.000 vàng

Gói Quà Thiên Thù Nha

Quý Nhân sĩ sẽ nhận được 10 Gói Quà Thiên Thù Nha khi tích lũy nạp đủ 16.000 vàng

Gói Quà Đằng Thiên Vũ

Quý Nhân sĩ sẽ nhận được 10 Gói Quà Đằng Thiên Vũ khi tích lũy nạp đủ 20.000 vàng

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top