[Hướng dẫn] Các khắc phục lỗi trang đăng nhập mới

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng đã có những cập nhật mới cho trang đăng nhập tài khoản. Vì vậy, quý nhân sĩ nào chưa xóa Cache trình duyệt sẽ thấy giao diện như sau

  • Cách khắc phục:
    • Quý nhân sĩ vui lòng xóa Cache trình duyệt để trở lại bình thường.
    • Hướng dẫn xóa Cache các trình duyệt (chi tiết)

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top