[Hướng dẫn] Code VIP trao tay

1. Điều kiện tham gia:

Nhân sĩ có tổng nạp vàng vào game Võ Lâm Chi Mộng từ 1,000,000 vàng trở lên, tính từ ngày khai mở VLCM đến 23h59 ngày 28/10/2013.

2. Thời gian diễn ra:

  • Thời gian trao code diễn ra: từ ngày 10h ngày 19/11/2013 đến hết ngày 30/11/2013.
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận được 01 code duy nhất.
  • Code Ingame:

Code chỉ sử dụng được 01 lần

Code chỉ sử dụng cho 01 nhân vật duy nhất tương ứng với 1 ZingID

  • Code OTP:

Code OTP chỉ sử dụng được 01 lần

Code OTP chỉ sử dụng cho đúng tài khoản đã chỉ định

3. Hướng dẫn nhận Code VIP 2013

 • Hướng dẫn: Ngay khi hệ thống cập nhật cấp độ Hội viên mới nhất cho tài khoản

Đăng nhập tài khoản vào website: https://vip.hotro.zing.vn/index.html

Chọn mục các ưu đãi của tôi

Chọn bộ ưu đãi muốn nhận

Nhấn nút nhận code ưu đãi

Mã ưu đãi được gửi về qua số điện thoại bảo vệ tài khoản. ………vui lòng nhập code ưu đãi vào và nhấn "Kích hoạt"

Kiểm tra code ưu đãi gởi về số điện thoại bảo vệ tài khoản

 • Mã kích hoạt sẽ được gửi qua số điện thoại bảo vệ tài khoản của ……..

 • Kích hoạt thành công, hệ thống sẽ trả code quà tặng cho …..

Sau khi nhận được code vào Link này để nhập code.

Top