[Hướng Dẫn] Dưỡng Thành Trang Bị

Vật phẩm cần dùng

  • Đá Tiềm Lực Thần Bí: có thể mua tại cửa hàng trang bị (phím O) hoặc tham gia hoạt động Lễ Giáng Sinh vào ngày 24/12 để nhận thưởng

Sử dụng

  • Nhấp chọn vào trang bị và chọn dòng lệnh “ Dưỡng Thành ”

  • Giao diện Dưỡng Thành của trang bị sẽ hiện ra, chọn Kích hoạt để mở tính năng của trang bị này.

  • Sau khi kích hoạt thành công sẽ hiện thông báo và khi này trên trang bị sẽ hiện thêm dòng thuộc tính cộng thêm

  • Bấm Chọn “Bắt Đầu” hoặc “Dùng tất cả” để tiến hành Dưỡng thành trang bị

Lưu ý:

  • Trang Bị Cấp 8 (level 150) trở lên mới mở được tính năng này.
  • Không thể dùng vé vàng để dưỡng thành trang bị.
Top