[Hướng dẫn] Hậu Nghệ Thần Cung

Yêu Cầu

Nhân vật đạt Hiên Viên Cung (Cung Cấp 7)

Hướng dẫn Nâng Cấp Cung Tiễn ( từ Cấp 1 đến Cấp 7), nhân sĩ vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY

Vật phẩm yêu cầu

Long Thú Cân

Bí Kíp Hậu Nghệ

Nguồn gốc: Hoạt Động Tiền Trang Tương Dương

Nâng Cấp Hậu Nghệ Thần Cung

Bước 1: Tại giao diện Cung, nhân sĩ nhấn vào Nâng Cấp để mở giao diện Nâng Cấp

Bước 2: Tại Giao Diện Nâng Cấp, nhân sĩ nhấn vào Thăng Cấp hoặc Tự Thăng Cấp để nâng cấp Cung

Đặc biệt, khi nâng cấp thành công Hậu Nghệ Cung sẽ không bị mất những Kỹ Năng Cung Tiễn đã học trước đó.

Chú ý:  

- Có thể sử dụng Long Thú Cân Thần Kỳ để nâng cấp.
- Nguyên Liệu Cao Cấp không thể sử dụng để nâng cấp Hậu Nghệ Thần Cung.
- Khi Điểm May Mắn đạt 2500, tỷ lệ nâng cấp thành công đạt 100%.

Tính Năng Đặc Biệt Hậu Nghệ Thần Cung

Khi nâng cấp Hậu Nghệ Thần Cung thành công sẽ tăng mạnh thuộc tính Nhân Vật

Nhân sĩ có thể học kỹ năng Hậu Nghệ Thần Cung thông qua Bí Kíp Hậu Nghệ có tỷ lệ kháng 12% hiệu quả kỹ năng Cung Tiễn.

Top