[Hướng dẫn] Hoạt động Chào Mừng & Gắn Kết

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ về hoạt động Chào Mừng & Gắn Kết với các nội dung chi tiết như sau :

Chào Mừng & Gắn Kết

    • Hoạt động diễn ra vào lúc 00:00 ngày 18/11/2016 đến 23:59 ngày 24/11/2016.
    • Khi Quý Nhân sĩ tích lũy nạp đủ 3 ngày với mức nạp bất kỳ tại hoạt động sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn

Đăng nhập để nhận Quà Chào Mừng.

Tích lũy nạp đủ 3 ngày sẽ nhận được Quà Tranh Bá

Lưu Ý

Mỗi phần quà chỉ được nhận 1 lần.

Mức nạp đối với hoạt động này là bất kỳ.

Ngày tích lũy không ràng buộc phải liên tiếp nhau

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top