[Hướng dẫn] Hoạt động Danh Hiệu Đinh Dậu

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách thức tham gia hoạt động Sự Kiện - Danh Hiệu Đinh Dậu với nội dung chính như sau:

Danh Hiệu Đinh Dậu

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 28/01/2017.

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Đinh Dậu khi tích lũy đủ 2017 vàng.

- Nhận danh hiệu tại NPC Đinh Dậu - Tọa độ (136 : 145) Tương Dương.

Thuộc Tính Danh Hiệu

Tấn CôngPhòng ThủNé TránhBạo KíchSinh LựcTầng Võ
20.000.000 20.000.000 500.00 500.000 50.000.000 20

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top