[Hướng Dẫn] Khắc Phục Tình Trạng Không Tham Gia Được Tính Năng Liên Server

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin hướng dẫn việc khắc phục tình trạng không tham gia được các tính năng liên server tại V274 với các nội dung chính sau:

Tình Trạng Không Tham Gia Được Tính Năng Liên Server

Lời đầu tiên, Ban Điều Hành xin gửi lời cáo lỗi đến tất cả Quý Nhân sĩ về việc xảy ra tình trạng không tham gia được các tính năng liên server tại một số máy chủ trong những ngày vừa qua của phiên bản V274 - Long Phụng Sum Vầy. Nay Ban Điều Hành xin hướng dẫn Quý Nhân sĩ cách khắc phục tình trạng trên với các thông tin chi tiết như sau:

Hướng Dẫn Khắc Phục

Bước: 1

Quý Nhân sĩ cần gỡ bỏ bản FlashPlayer hiện tại (nếu là bản 19 thì bỏ qua bước này).

Vào Start chọn Control Panel

Chọn Programs and Features

Chọn Adobe Flash rồi chọn lệnh Uninstall

Bước: 2

Tiến hành cài đặt bản FlashPlayer 19 tại đây về máy và tiến hành cài đặt.

Bước: 3

Tiến hành cài đặt trình duyệt Mozilla Firefox về máy tại đây và cài đặt.

Sau khi đã tiến hành cài đặt xong cả FlashPlayer 19 vs Mozilla Firefox, Quý Nhân sĩ sẽ có thể đăng nhập và tham gia các tính năng liên server bằng trình duyệt Mozilla Firefox này.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top